Site icon 24pro

Vzór – z pasji do designu

Vzór powstał z pasji do designu i marzenia o stworzeniu kolekcji opartej o ikony polskiego projektowania, do której w przyszłości dołączą projekty wybitnych współczesnych twórców.

Dzięki przedsięwzięciu stworzone zostaną warunki do tego aby projekty, o których obecnie wiedzą tylko nieliczni, które dotychczas zdobiły jedynie mury muzealnych wystaw i magazynów trafiły do produkcji przemysłowej i stały się dostępne dla konsumentów designu.

A wszystko z poszanowaniem praw patentowych i autorskich, przy jednoczesnym wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii produkcji. Kolekcje marki Vzór przedstawiane będą nie poprzez luźno powiązane ze sobą produkty, ale poprzez sylwetki projektantów.

Strona projektu

Exit mobile version